Samarbete

Dela på sociala medier

RFSL Västernorrland:

RFSL Västernorrland jobbar med HBTQIA+ frågor och rätten för att vara den man är, utan att utsättas för våld, kränkningar och kunna älska den man vill.

https://vasternorrland.rfsl.se/

Studieförbundet Bilda

Vi är ett av Sveriges tio studieförbund. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi kurser, studiecirklar och kulturprogram. Tillsammans bildar vi för livet! https://www.bilda.nu/

Närcon:

NärCon är ett helt unikt event. Det är en alkohol- och drogfri festival där deltagarna skaffar nya vänner, cosplayar och spelar spel tillsammans. Det finns över 500 aktiviteter, från föreläsningar och scenshower till lekar och turneringar, men det är den sociala atmosfären som NärCon verkligen handlar om; det är en mötesplats för alla med nördiga intressen.

https://www.narcon.se

Studieförbundet Vuxenskolan:

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation och vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Vår värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga.

https://www.sv.se/

Sverok:

Sverok är en idéell organisation och en av Sveriges största ungdomsförbund. 55 000 medlemmar i 2 800 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn.

I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans.